Πλατεία Cebada

Το Campo Cebada που σε ελληνική μετάφραση είναι ο “Αγρός του Κριθαριού” είναι μια πλατεία στην κεντρική γειτονιά La Latina της Μαδρίτης υλοποιημένη από “τα κάτω” με συνεργασία κατοίκων, αρχιτεκτόνων και του δήμου της Μαδρίτης. Η πλατεία αυτή αφορά ένα κενό οικόπεδο με μια μεταλλική περίφραξη γύρω του που προέκυψε απ’ την κατεδάφιση ενός παλιότερου αθλητικού κέντρου και που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ήταν δύσκολο να βρεθούν τα χρήματα για να ξαναχτιστεí και να συντηρηθεί ως τέτοιο. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το κενό αυτό οικόπεδο οργανώνοντας διαφόρων ειδών δράσεις για όσο διάστημα χρειαστεί και μέχρι ώσπου ν’ αποφασιστεί ένα πιο “σταθερό” μέλλον για τον χώρο αυτό.  Μέσω crowdfunding έχουν επίσης συγκεντρωθεί τα χρήματα για την κατασκευή ενός γεωδαιτικού θόλου με σκοπό να φιλοξενηθεί στην πλατεία μια μεγαλύτερη γκάμα δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

51f10bfbe8e44ea5b700013f_el-campo-de-cebada-la-ciudad-situada-_elcampodecebada-puerta-1000x562

51f10bd6e8e44ea5b700013e_el-campo-de-cebada-la-ciudad-situada-_elcampodecebada-parlamento

cebada3

cúpula_cebada1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: